0Item(s)
0 0

MEMBINA HUBUNGAN

Product Code ER2087
Product Name: MEMBINA HUBUNGAN
Category: Rahman Shah Mohamad Ibrahim
Star Rating: Not Available
Printable: NO
Original Price: RM 24.00
After Discount: RM 12.00
  ECopy (PDF) via Email

MEMBINA HUBUNGAN

"Manusia adalah makhluk sosial.", masing-masing mempunyai perwatakan yang berbeza-beza. Perwatakan terbentuk oleh kebiasaan, pergaulan, keadaan sekeliling, keturunan dan pengalaman hidup. Setiap individu memiliki daya kemampuan yang berbeza-beza dalam berinteraksi atau berkomunikasi. E-book ini mengumpulkan petua-petua dan pelbagai teknik serta tingkah laku yang boleh membantu anda menavigasi perbualan dan membina hubungan yang kukuh dan berkekalan dengan orang lain.


Currently No Review